Zelfhelend vermogen

Een niet te onderschatten gave die we allemaal in ons hebben is zelfhelend vermogen. Deze week heb ik hier weer een geweldig stukje van mogen ervaren heel dicht bij mij in de buurt. De ene dag denkt je dat iemand zijn toestand niet overleeft. 4 dagen later sta ik versteld, hoe flexibel het lijf is, ook al ben je de 60 al gepasseerd.

Pijnbeleving

Hoeveel pijn kan iemand aan. Hoe snel worden grenzen verlegd, ook in pijnbeleving. Hoe stellig kan iemand zijn in zijn gevoel wat zit goed in het lichaam en wat zit er fout.  Deze week  kreeg ik het weer bevestigd. Onderschat de kennis van mensen betreffende hun eigen lijf zeker niet. Ook al wordt het tegendeel heel stellig geuit door bijna iedereen in je omgeving inclusief artsen.

Je eigen levenswijze, flexibiliteit en geloof in jezelf zijn onontbeerlijk om je leven tot een goed eind te brengen. De mens verlegt zijn grenzen, soms in verrassend snel tempo. Zelf de pijngrens is geen vaste grens. Wat je de ene dag denkt niet vol te houden, kan de volgende dag alweer anders liggen.
Ik heb deze week wat mensen gesproken. Eigenlijk weten ze zelf goed wat er aan de hand is. Het lijkt soms alleen of er een luik gesloten is waardoor ze er even niet bij kunnen.

Pijn

De pijn die dat in het verleden deed weer ervaren, is  in onderbewuste geblokkeerd. Dit is geen fout van je systeem, maar juist bescherming om te zorgen dat je niet helemaal blokkeert. De pijn omzeilen is een onderbewust aangestuurde gewoonte.
Terug naar de pijn is de oplossing. Zeker na vele jaren weet je dat de pijn van toen je niet het leven kost.

Pijn als alarmsignaal

Pijn kan ook een alarmsignaal in het nu zijn. Het lichaam geeft seinen. Van dichtbij heb ik meegemaakt hoe iemand een metalen hulpmiddel  in zijn lijf bevestigd heeft gekregen, dat in principe noodzakelijk was om te leven.
Toch kan het lichaam dit zien als een lichaamsvreemd voorwerp. Het lichaam probeert dit af te stoten. Heb je nu meerdere metalen voorwerpen in het lichaam, bv. metalen kronen, amalgaam vullingen bruggen voor een tandprothese of metalen pennen in botten. Het kan zelf zijn dat metaal waar de meeste mensen goed tegen kunnen wordt aangetast, een soort corrosie, dit veroorzaakt giftige stoffen waarop het lichaam dan weer reageert.

Elektrisch veld

Dan krijg je nog een ander probleem dat lang niet altijd wordt onderkent. Metaal is een goede geleider van stroom en straling. Heb je nu op meerdere plaatsen in je lijf metalen onderdelen, dan kan zich een soort elektrisch veld vormen, tussen deze gebieden.

Dit kan je hele energetisch huishouding verstoren. De normale lichaamseigen seinen komen niet of verstoort door. Verhoogde stress en paraatheid van het lichaam is het gevolg. Als je normaal in rusttoestand bent, herstelt je lijf zich. Blijf je constant in de alerte fase, dan kan de uitwisseling van voedingstoffen en afvalstoffen niet (goed) plaatsvinden, gevolg is nog meer spanning, waardoor je lijf in een soort crisistoestand komt.

Hoog gevoelige mensen ervaren dit eerder. Ze krijgen vage klachten, blijven moe ook al rusten ze voldoende. Ze raken eerder geïrriteerd en het vertrouwen in eigen lijf laat hen in de steek.

Kom je nu met deze klachten bij een arts, dan is de kans op slaapmedicatie, doorgestuurd worden naar de psycholoog of het advies, je moet er maar mee leren leven is zeker aanwezig. Het is voor veel artsen nog erg moeilijk om dit in onderzoek vast te kunnen stellen.

Toch zijn er wel mogelijkheden, het is individueel te onderzoeken wat voor jou past of wat er speelt.