Essential coaching

Met essential coaching test ik o.a.  uit wat je energie geeft en wat verzwakt.

Mechanische verdedigingsmechanismes opheffen. Hierdoor wordt gereageerd vanuit een onderbewuste aangestuurd patroon.  Dit is vaak een oud en nu niet adequaat patroon.

Opheffen van deze mechanische verdedigingsmechanismes zorgt dat anders en bewuster gehandeld kan worden in tal van situaties, zonder eerst jarenlang gedragstherapie te ondergaan.

Bewustwording van enniagram-types, welk type gedrag gebruik je? Wat zijn de positieve kanten en wat belemmert je?

voetstappenOefeningen om je doen, denken en voelen beter onder controle te krijgen. Hiermee krijg je een stuk gereedschap aangereikt om zelf actief, verstorende patronen te doorbreken.

Daar waar de automatische piloot je gelijk aanstuurt naar bepaald voorspelbaar gedrag, dit patroon doorbreken, zodat dit in het vervolg niet meer automatisch het patroon is.