EMDR

EMDR wordt veel ingezet bij traumatische ervaringen. Het kan een heel effectieve methode zijn waarbij gebruik gemaakt wordt van het feit dat veel trauma binnenkomt via het zien en horen. Vervolgens wordt het opgeslagen in je systeem, volgens mij in je hersenen, maar ook in je celgeheugen op andere plekken in het lijf.

Via oogbewegingen of piepjes in de oren wordt energie weer in beweging gezet waardoor de stress reactie van je lijf op het trauma aanzienlijk verminderd of wegvalt.

Tijdens de inzichten die ik gekregen heb met het werken met deze methode heb ik me een eigen vorm, die minder belastend is eigen gemaakt. Deze gebruik ik meestal in combinatie met stress release en ander energetisch werk.

Het is zo mooi om te zien dat aan het begin van een behandeling heel veel stress op een bepaald thema zit, maar na de behandeling reageert het lichaam nauwelijks nog op hetzelfde thema.

De koppelingen die het lijf gemaakt heeft naar eerder opgedane ervaringen worden hierbij ook geneutraliseerd.

Ervaring van een cliënt

Mijn hart lacht weer en ik voel me herboren.

Ondanks dat ik mijn leven jarenlang onder controle heb gehad ben ik toch de regie kwijtgeraakt. Het werk stapelde zich op doordat mensen in mijn naaste omgeving die ik zeer lief heb meer zorg (24-uurs zorg) nodig hadden.

Ik probeerde er voor iedereen te zijn, mee te denken en oplossingen te zoeken voor ontstane problemen en daarbij ook nog mijn huishouden en eigen bedrijf op rolletjes te laten verlopen.

Na 1,5 jaar ben ik er doodmoe van geworden, werd om alles boos, liep de hele dag te huilen en was mijn levenslust totaal verdwenen.

Ben in therapie gegaan bij Martha Gommans. Zij heeft mij enorm goed geholpen met het verwerken van jeugdtraumaatjes, verdriet en onzekerheden.

Mijn hart lacht weer en ik voel me herboren.

Een aanrader voor iedereen die, net als ik, maar door leeft met de oogkleppen op wetende dat je niet goed bezig bent maar ook geen uitweg meer ziet in je dagelijkse leven.

Mijn thuissituatie is niet helemaal veranderd maar doordat ik goed in mijn vel zit kan ik het weer aan!

L.V.